Đồng Hồ Nước

Showing 28–36 of 58 results

 • dong-ho-nuoc-zenner-dn15

  Đồng Hồ Nước Zenner DN15

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Zenner DN15

  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Nước Zenner DN200
  Hãng: Zenner -coma
  Chất liệu: Đồng thau
  Kết nối: Bắt ren
  Hiển thị: 99999,999
  Kích thước: 15mm .1/2 inch
  Kiểu hoạt động: có 2 loại dẫn động từ và truyền động cơ học
  Xuất xứ: Germany
  Model sản phẩm: WPH-N 15
  Lưu lượng trung bình Qn: 2,5 m3/h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 lít , tức 0,001 trên mặt hiển thị số
  Sai số cho phép: +- 5%
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng

  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-zenner-dn50

  Đồng Hồ Nước Zenner DN50

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Zenner DN50

  sản phẩm xem thêm:Đồng Hồ Nước Zenner DN200
  Hãng sản xuất: Zenner -Coma
  Chất liệu: thân gang
  Kêt nối: Bắt bích
  Hiển thị: 9999,99
  Kích thước: dn50 , 2 Inch , phi 60
  Kiểu hoạt động: dẫn động từ
  Xuất xứ: Germany
  Lưu lượng trung bình: 15m3\h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 m3
  Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Liên hệ với chung tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • 100

  Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN100

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN100
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Nước Zenner DN50
  Hãng sản xuất: Zenner -Coma
  Chất liệu: thân gang
  Kêt nối: Bắt bích
  Hiển thị: 999999
  Kích thước: dn100 , 4 Inch , phi 114
  Kiểu hoạt động: dẫn động từ
  Xuất xứ: Germany
  Model sản phẩm: WPH-N
  Lưu lượng trung bình: 60m3\h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1000 lit
  Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Lợi Nhuận Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-do-nuoc-zenner-dn80

  Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN80

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN80
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN100
  Hãng sản xuất: Zenner -Coma
  Chất liệu: thân gang
  Kêt nối: Bắt bích
  Hiển thị: 999999
  Kích thước: dn180 , 3 Inch , phi 90
  Kiểu hoạt động: dẫn động từ
  Xuất xứ: Germany
  Model sản phẩm: WPH-N
  Lưu lượng trung bình: 40m3\h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 m3
  Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Liên hệ với chung tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-zenner-dn-200

  Đồng Hồ Nước Zenner DN200

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Zenner DN200
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Nước Zenner DN15
  Hãng sản xuất: Zenner -Coma
  Chất liệu: thân gang
  Kêt nối: Bắt bích
  Hiển thị: 999999
  Kích thước: DN200, 8 Inch, phi 219
  Kiểu hoạt động: dẫn động từ
  Xuất xứ: Germany
  Model sản phẩm: WPH-N
  Lưu lượng trung bình: 150m3\h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 10.000 m3
  Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chung tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-zenner-dn150

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Zenner DN150

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Zenner DN150
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Nước Zenner DN200
  Hãng sản xuất
  : Zenner -Coma
  Chất liệu: thân gang
  Kêt nối: Bắt bích
  Hiển thị: 9999,99
  Kích thước: DN150, phi 168
  Kiểu hoạt động: dẫn động từ
  Xuất xứ: Germany
  Lưu lượng trung bình: 15m3\h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 m3
  Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít
  Áp lực làm việc: 10\16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Lợi Nhuận Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chung tối để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-do-nuoc-zenner-dn20

  Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN20

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN20
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Zenner DN150
  Hãng sản xuất: Zenner -Coma
  Chất liệu: Đồng thau
  Kêt nối: Bắt ren
  Hiển thị: 9999,999
  Kích thước: 20 mm . 3\4 inch
  Kiểu hoạt động: có 2 loại dẫn động từ và truyền động cơ học
  Xuất xứ: Germany
  Model sản phẩm: WPH-N 20
  Lưu lượng trung bình Qn: 3,5 m3/h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 lít , tức 0,001 trên mặt hiển thị số
  Sai số cho phép: +- 5%
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-do-nuoc-zenner-dn40-600x525 (1)

  Đồng Hồ Nước Zenner DN40

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Zenner DN40
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Nước Zenner DN80
  Hãng sản xuất: Zenner -Coma
  Chất liệu: Đồng thau
  Kết nối: Bắt ren
  Hiển thị: 9999,999
  Kích thước: 40 mm, 1-3\4 inch, phi 49
  Kiểu hoạt động: có 2 loại dẫn động từ và truyền động cơ học
  Xuất xứ: Germany
  Model sản phẩm: WPH-N 40
  Lưu lượng trung bình Qn: 6 m3/h
  Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 lít, tức 0,001 trên mặt hiển thị số
  Sai số cho phép: +- 5%
  Áp lực làm việc: 0,3 – 16 bar
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-phu-thinh-2-new-600x525

  Đồng Hồ Nước Nhựa ABS Phú Thịnh

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Nhựa Abs Phú Thịnh
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Nước Phú Thịnh PT315
  Mã sp: APT315
  Màu: Xanh
  Hãng sản xuất: Phú Thịnh
  Thân: Nhựa BVS
  Tiêu chuẩn: Jis – BS
  Áp lực: PN 10/16
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ