Đồng Hồ Nước

Showing 37–45 of 58 results

 • dong-ho-do-nuoc-phu-thinh-pt317-600x500

  Đồng Hồ Đo Nước Phú Thịnh PT317

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Nhựa Abs Phú Thịnh
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Phú Thịnh PT316
  Mã sp: PT317
  Kích Thước: 15
  Hãng sản xuất: Phú Thịnh
  Thân: Gang
  Tiêu chuẩn: Jis – BS
  Áp lực: PN 10/16
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm
  website: donghonuocsach.com

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-do-luu-luong-nuoc-phu-thinh-pt316-600x500

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Phú Thịnh PT316

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Phú Thịnh
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Nước Phú Thịnh PT317
  Mã sp: PT316
  Kích Thước: 15
  Hãng sản xuất: Phú Thịnh
  Tiêu chuẩn: Jis – BS
  Áp lực: PN 10/16
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-phu-thinh-pt311-600x500

  Đồng Hồ Đo Nước Phú Thịnh PT311

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Phú Thịnh
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Phú Thịnh PT316
  Mã sp: PT311
  Kích Thước: 15
  Hãng sản xuất: Phú Thịnh
  Thân: Đồng
  Tiêu chuẩn: Jis – BS
  Áp lực: PN 10/16
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Liên hệ với chung tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-do-nuoc-phu-thinh-pt315-600x500

  Đồng hồ đo nước Phú Thịnh PT315

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Nước Phú Thịnh
  Sản phẩm xem thêm: Đồng Hồ Nước Thái Aichi MAM 20
  Mã sp: PT315
  Kích Thước: 15
  Hãng sản xuất: Phú Thịnh
  Thân: Đồng
  Tiêu chuẩn: Jis – BS
  Áp lực: PN 10/16
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-aihi-tokei-600x500

  Đồng Hồ Nước Aichi Tokei

  Thông tin chi tiết về sản phẩm
  Tên sản phẩm: Đồng Hồ Nước Aichi Tokei
  Mã sp: SD13S
  Hiển Thị: 0000,0
  Kích Thước: 15
  Hãng sản xuất: Aichi Tokei
  Công Nghệ: Nhật Bản
  Thân: Đồng
  Tiêu chuẩn: Jis – BS
  Áp lực: PN 10/16
  Nhiệt độ làm việc: 0 – 40 độ C
  Hàng hóa có kiểm định và giấy tờ đầy đủ
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-thai-aichi-MAM-P15-600x400

  Đồng Hồ Nước Thái Aichi MAM-P 15

  Tên sản phẩm: Đồng hồ nước Thái Aichi MAM-P 15
  Hãng: Aichi thái
  Chất liệu: Vỏ nhựa
  Cấp của đồng hồ nước: Cấp B
  kích thước: 165mm * 95mm * 100mm
  Lưu lượng lớn nhất với tổn thất áp suât với 10m nước : 3 m3/h
  Chịu nhiệt đến: 50 độ c
  Sai số: <= +-12%
  Lưu lượng định nghĩa: 1,5 m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất:
  0,03 m3/h
  Lưu lượng khởi động: 8 l/h
  Tiêu Chuẩn: ISO 4064.
  Áp  suất max: 10 kg/cm2
  Số đọc: 0,1l đến 10.000m3
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chung tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-thai-aichi-MAM-20-600x400

  Đồng Hồ Nước Thái Aichi MAM 20

  Thông số kỹ thuật của đồng hồ nước
  Tên sản phẩm: Đồng hồ nước Thái Aichi MAM 20

  Hãng: Aichi thái
  Chất liệu: Vỏ đồng
  Cấp của đồng hồ nước: Cấp B
  kích thước: 165mm * 95mm * 100mm
  Lưu lượng lớn nhất với tổn thất áp suât với 10m nước : 5 m3/h
  Chịu nhiệt đến: 50 độ c
  Sai số: <= +-12%
  Lưu lượng nhỏ nhất:
  0,05
  Lưu lượng khởi động: 12l/h
  Tiêu Chuẩn: ISO 4064.
  Áp  suất max: 16kg/cm2
  Số đọc: 0,1l đến 10.000m3
  Khối lượng: 0,5kg.
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-thai-aichi-MAM-251

  Đồng Hồ Nước Thái Aichi MAM 25

  Thông số kỹ thuật của đồng hồ nước
  Tên sản phẩm: Đồng hồ nước Thái Aichi MAM 25

  Hãng: Aichi Thái
  Chất liệu: Vỏ đồng
  Cấp của đồng hồ nước: Cấp B
  kích thước: 225mm * 95mm * 100mm
  Lưu lượng lớn nhất với tổn thất áp suất với 10m nước : 7 m3/h
  Chịu nhiệt đến: 50 độ c
  Sai số: <= +-2%
  Lưu lượng nhỏ nhất:
  0,07
  Lưu lượng khởi động: 18l/h
  Tiêu Chuẩn: ISO 4064.
  Áp  suất max: 16kg/cm2
  Số đọc: 0,1l đến 10.000m3
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ
 • dong-ho-nuoc-thai-aichi-MAM-15-600x400

  Đồng Hồ Nước Thái Aichi MAM 15

  Thông số kỹ thuật của đồng hồ nước
  Tên sản phẩm: Đồng hồ nước Thái Aichi MAM 15

  Hãng: Aichi thái
  Chất liệu: Vỏ nhựa
  Cấp của đồng hồ nước: Cấp B
  kích thước: 165mm * 95mm * 100mm
  Lưu lượng lớn nhất với tổn thất áp suât với 10m nước : 3 m3/h
  Chịu nhiệt đến: 50 độ c
  Sai số: <= +-12%
  Lưu lượng định nghĩa: 1,5 m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất:
  0,03 m3/h
  Lưu lượng khởi động: 8 l/h
  Tiêu Chuẩn: ISO 4064.
  Áp  suất max: 10 kg/cm2
  Số đọc: 0,1l đến 10.000m3
  Hàng luôn có sẵn thời gian bảo hành là 12 tháng
  Đem Niềm Tin Của Bạn Đến Với Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Đem Thành Công Đến Cho Bạn
  Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

  Giá : Liên hệ